Data Archiving and Networked Services
Search
help

Information Concerning Security Bug openSSL software
 
This week, a security bug has been found in openSSL software. This software is widely used to send information securely over internet. The online archivingssystem EASY of DANS was also affected. We have taken immediate action and this security problem has been solved for EASY. Users, for whom we have established that their passwords may have been compromised, have received an e-mail with a request to change their password.

You can find further information about this security problem on Wikipedia
 
If you have any questions, please contact Arnoud Jippes (arnoud.jippes@dans.knaw.nl).

Mobiliteitsonderzoek Nederland 2009

Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (2009-01-01, 2009-12-31), Mobiliteitsonderzoek Nederland 2009
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-yii-n0i

Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de in Nederland woonachtige bevolking. Respondenten, met uitzondering van bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen, zijn benaderd via een maandelijkse aselecte steekproef van Nederlandse adressen. Daardoor is de steekproef zo up-to-date mogelijk. Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke enquête. Daarbij werden de respondenten telefonisch gemotiveerd om de vragenlijst in te vullen.
Het databestand is beschikbaar in drie formaten: standaard SPSS formaat (.sav), een SPSS formaat voor gebruikers van o.a. een Apple Macintosh systeem (.por) en een ASCII formaat voor gebruikers van andere softwarepakketten (.txt).
(MON is een voortzetting van het jaarlijks sinds 1978 door het CBS uitgevoerde Onderzoek Verplaatsingsgedrag - OVG)

Met ingang van 2010 wordt het onderzoek weer uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, onder de naam OVIN - Onderzoek Verplaatsingen in Nederland.

Relations

Overzicht data mobiliteitsonderzoek

  • OnderzoekVerplaatsingsgedrag - OVG 1985-2003
  • Mobiliteitsonderzoek Nederland - MON 2004 - 2010
  • Onderzoek Verplaatsingen in Nederland - OVIN 2010 en volgende jaren