EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services


Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Mobiliteitsonderzoek Nederland 2009

Mobiliteitsonderzoek Nederland 2009

2009-01-01, 2009-12-31 Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat urn:nbn:nl:ui:13-yii-n0i

Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de in Nederland woonachtige bevolking. Respondenten, met uitzondering van bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen, zijn benaderd via een maandelijkse aselecte steekproef van Nederlandse adressen. Daardoor is de steekproef zo up-to-date mogelijk. Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke enquĂȘte. Daarbij werden de respondenten telefonisch gemotiveerd om de vragenlijst in te vullen.
Het databestand is beschikbaar in drie formaten: standaard SPSS formaat (.sav), een SPSS formaat voor gebruikers van o.a. een Apple Macintosh systeem (.por) en een ASCII formaat voor gebruikers van andere softwarepakketten (.txt).
(MON is een voortzetting van het jaarlijks sinds 1978 door het CBS uitgevoerde Onderzoek Verplaatsingsgedrag - OVG)

Met ingang van 2010 wordt het onderzoek weer uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, onder de naam OVIN - Onderzoek Verplaatsingen in Nederland.

Relations

Overzicht data mobiliteitsonderzoek

  • OnderzoekVerplaatsingsgedrag - OVG 1985-2003
  • Mobiliteitsonderzoek Nederland - MON 2004 - 2010
  • Onderzoek Verplaatsingen in Nederland - OVIN 2010 en volgende jaren