EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Archeologische data deponeer je voortaan niet meer hier in EASY.

Deponeren kan wel via de knop ‘Add data’ in het nieuwe Data Station Archaeology: https://archaeology.datastations.nl/

Lees hier meerSearch datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Culturele Veranderingen in Nederland 2006 - CV'06

Cite as:

Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP * Den Haag (primary investigator); (): Culturele Veranderingen in Nederland 2006 - CV'06. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zh2-8kh6

2007-01-01 Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP * Den Haag (primary investigator); 10.17026/dans-zh2-8kh6

Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systematisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking om inzicht te krijgen in de culturele veranderingen. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtevragen uit een aantal onderzoeken die vóór 1975 zijn gehouden en wordt in principe jaarlijks, na 1999 tweejaarlijks herhaald. Het steekproefaantal wordt zodanig gekozen dat de netto respons rond de 2000 personen ligt.

De vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: veiligheid, criminaliteit, leefsituatie, sociale contacten, vrijtijdsbesteding, gezondheid, emancipatie, homosexualiteit, sociale zekerheid, migratie, islam, woonomstandigheden.
Het databestand bevat bovendien een groot aantal achtergrondvariabelen o.a. met betrekking tot religie, politieke overtuiging, inkomen en onderwijs.

Tot en met 2002 waren in het schriftelijke deel van CV vragen opgenomen voor het International Social Survey Programme (ISSP). Vanaf 2004 bevat het schriftelijke deel vragen voor de SCP Leefsituatie-index (SLI).

Relations