EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Gemeente Werkendam. Plangebied IVO VF Ontpolderingsgbied Noordwaard en IVO KF Locatie Almonde. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek.

Cite as:

BAAC BV; Kalisvaart, C.C.; (): Gemeente Werkendam. Plangebied IVO VF Ontpolderingsgbied Noordwaard en IVO KF Locatie Almonde. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek.. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2bv-j69g

2009-07 BAAC BV; Kalisvaart, C.C.; 10.17026/dans-2bv-j69g

In het kader van Geef de Rivier de Ruimte is in opdracht van Rijkswaterstaat een archeologisch inventariserend onderzoek (verkennende en karterende) fase uitgevoerd ter plekke van polder Noordwaard. Ter plekke van het verdronken dorp Almonde en ter plekke van de vermoedelijke ligging van de loop van het Oude Maasje zijn karterende boringen geplaatst. Daarnaast zijn er loodrecht op enkele dieper gelegen stroomgordels / crevasses twee verkennende boorraaien geplaatst om de 50 m, om zodoende de diepte- en breedteligging van de stroomgordels beter in kaart te brengen.