EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Porgel & Porulan in het verzet'

Cite as:

Messemaker, C. (Lumen Film ©) (): Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Porgel & Porulan in het verzet'. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zft-huzt

2008-08-30, 2009-05-20, 2009-05-22 Messemaker, C. (Lumen Film ©) 10.17026/dans-zft-huzt

Hoewel maar weinig bekend, waren er tijdens de Tweede Wereldoorlog ook Joden actief in het verzet. Zij zaten onder meer in communistische en sociaaldemocratische verzetsgroepen, bij de Ordedienst en hadden een rol in de Februaristaking van 1941.
De ‘PP-groep’, vernoemd naar de fantasiebeesten Porgel en Porulan uit het clandestien verschenen nonsensrijm van Cees Buddingh, stond onder leiding van Bob van Amerongen en Jan Hemelrijk. Beiden hadden een Joodse vader. De groep behoorde tot de 38 Amsterdamse verzetsgroepen die zich in 1944 verenigden in de federatie Vrije Groepen Amsterdam (VGA). Deze groepen, waarvan zo'n 20 % van de leden een Joodse of half-Joodse achtergrond had, speelden een actieve rol bij de hulp aan Amsterdamse Joden.
Waar het gaat om georganiseerd verzet gaat de aandacht vooral uit naar de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Maar die organisatie werd pas op grote schaal actief in de zomer van 1943, toen de meeste Amsterdamse Joden al waren weggevoerd. In dit project worden de activiteiten van Joodse verzetsstrijders, actief in de P&P-groep en voor die tijd al actief, in kaart gebracht. De getuigen, onder wie Bob van Amerongen en zijn onderduikers Jaap Lobatto en Miep Gompes-Lobatto, vertellen over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Relations