EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Let op: Ons nieuwgebouwde Data Station Archaeology is vanaf 23 juni dé centrale plek om je data op te slaan, vinden, delen en publiceren.

De gehele archeologische collectie is uit EASY overgezet naar ons nieuwe Data Station Archaeology.

Archeologen deponeren voortaan data op deze plek: Data Station Archaeology.


Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Huzaren van Boreel'

Cite as:

B. v. Waveren; Sitefilms ©; (): Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Huzaren van Boreel'. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zf3-7xry

2009 B. v. Waveren; Sitefilms ©; 10.17026/dans-zf3-7xry

Over de dekolonisatie van Nederlands-Indië en de strijd om de Indonesische onafhankelijkheid is veel gepubliceerd. Minder goed belicht is de rol van het Nederlandse leger in Indonesië direct na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. In dit oral history project staat dit thema juist centraal.
Zeven Nederlandse mannen die destijds als dienstplichtig militair op West-Java waren gelegerd, zijn bevraagd over hun herinneringen aan die tijd. Ze maakten deel uit van het 43e Zelfstandig Verkenningseskadron en deden dienst in de periode rond de soevereiniteitsoverdracht.
In de interviews wordt uitgebreid ingegaan op de vraag hoe Nederlandse jongens aankeken tegen hun verplichte diensttijd ver van huis. Ook gaan de gesprekken over hoe zij omgingen met een opdracht die ineens sterk van karakter veranderde: van strijden tegen Indonesische ‘opstandelingen’ tot de overdracht van wapens nadat Nederland de Indonesische onafhankelijkheid had erkend.

Relations