EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Getuigen Verhalen, Vrouwen van de CPN, interview CPN06

Cite as:

Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis (): Getuigen Verhalen, Vrouwen van de CPN, interview CPN06. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x8t-r7rc

2009-11-05 Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis 10.17026/dans-x8t-r7rc

Oral history interview met een vrouw, geboren in 1923 en afkomstig uit een links georiënteerd intellectueel gezin. Ze heeft in haar jeugd enige tijd in een commune van Kees Boeke gewoond. Vanaf 1933 vangen haar ouders vluchtelingen uit Duitsland op en later Joodse onderduikers. Ook worden er tijdens de Tweede Wereldoorlog illegale kranten, waaronder De Waarheid, bij haar ouders thuis gestencild.

CPN06 houdt zich bezig met koerierswerk en is betrokken bij de oprichting van het communistische jeugdblad 'Een', later 'Jeugd' geheten. Vanwege de verzetsactiviteiten wordt haar vader in 1942 door de Duitsers opgepakt en hij overlijdt in 1945 in Dachau.

Ze ontmoet haar echtgenoot, die ook actief is in het verzet, bij haar ouders thuis en ze trouwen in 1945. Hij is vanaf mei 1945 hoofdredacteur van de Haagse editie van De Waarheid, lid van het dagelijks bestuur van het district Den Haag van de CPN en vanaf januari 1946 districtssecretaris van de CPN en lid van het partijbestuur. Van 1946-1951 is hij lid van de Haagse gemeenteraad. Per 1 januari 1949 wordt hij hoofd van de afdeling propaganda van de CPN en later dat jaar ook lid van het dagelijks bestuur van de CPN. Hij is betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse zomerfeesten. Het gezin verhuist in 1951 naar Amsterdam.

Tijdens het partijcongres van 1956 wordt de echtgenoot van CPN06 niet herkozen wegens 'rechtse' afwijkingen en in 1958 bedankt hij als lid van de CPN. Naast haar werk heeft CPN06 een wijk van Pegasus en is ze lid van de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB). Na de geboorte van hun kinderen wijdt ze zich vooral aan de zorg voor huishouden en gezin. Nadat ze de CPN verlaten hebben, worden ze door familie en vrienden met de nek aangekeken. Ook worden ze in de gaten gehouden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

De echtgenoot van CPN06 wordt in 1970 lid van de Partij van de Arbeid (tot 1991). CPN06 bezoekt bijeenkomsten van de Rooie Vrouwen en is actief bij Vrouwen voor Vrede.

De aanleiding voor dit interview was het Aletta project om levensverhalen van vrouwen vast te leggen die (actief) lid waren van de Communistische Partij Nederland (CPN) en tenminste 14 waren toen de Tweede Wereldoorlog aanving.

Relations