EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0021

Cite as:

Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum; (): Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0021. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-z5h-sfe9

2005-01-27 Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum; 10.17026/dans-z5h-sfe9

De geïnterviewde vertelt in dit interview voornamelijk over het lot van de Joden nabij het Transvaalplein in Amsterdam. Ze beschrijft meerdere razzia’s en het pulsen van de huizen. Eveneens gaat ze uitvoerig in op haar rol bij het helpen wegbrengen van Joden naar de Polderweg. Ook de functie van haar ouderlijk huis als doorgangshuis voor onderduikers wordt besproken. Tot slot gaat ze in op haar gevoel van machteloosheid en vertelt ze wat ze wist en/of niet wist omtrent het lot van de Joden.

In this interview the interviewee talks mainly about the Jews in the vicinity of Transvaalplein in Amsterdam Oost (East). She describes several roundups and the ransacking of households (Pulsen). She also talks in detail about her role in accompanying Jews on their way to the Polderweg, and about the use of her parents’ house as a temporary refuge for people in hiding. In the last part of the interview the interviewee tells us about her ‘helpless role’, as she describes it, and talks about what she knew and/or didn’t know about what happened to the Jews.