EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0015

Cite as:

Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum; (): Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0015. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2zw-zjw4

2004-12-20 Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum; 10.17026/dans-2zw-zjw4

De geïnterviewde groeide op in Achterom, vlakbij Hoogeveen. Hij bracht als bakkersknecht broden naar werkkamp Kremboong. Hij sprak in de kantine van het kamp geregeld met Joden en regelde brood voor hen. Hij is getuige geweest van de mishandeling van een jood. Hij herinnert zich verder een gesprek met een Duitse soldaat over de Joden. Om aan de arbeidsinzet in Duitsland te ontkomen liet hij zich met een maagzweer afkeuren door een Duitse dokter.

The interviewee grew up in Achterom, near Hoogeveen. As a baker’s assistant, he brought bread to Kremboong work camp. In the camp’s cantine he regularly talked to Jews and organised bread for them. He was witness to the abuse of a Jew. He also remembers a conversation with a German soldier about the Jews. He had himself declared unfit by a German doctor to avoid being sent to Germany to work.