EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0023

Cite as:

Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum; (): Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0023. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xvb-ebx5

2005-01-28 Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum; 10.17026/dans-xvb-ebx5

De geïnterviewde werd in 1926 geboren in Rotterdam. Gedurende de bezetting heeft hij circa twee weken gewerkt in loods 24. Dit was een verzamelpunt voor Joden uit Rotterdam en het gebied ten zuiden van de havenstad. Hij heeft gedurende zijn werkzaamheden als loodgieter gezien hoe hier talloze Joden verzameld werden en op transport gesteld werden. Hij gaat specifiek in op de houding van de Joden. Voor een Joodse man uit de loods heeft hij een pakketje weggebracht naar, waarschijnlijk, een onderduikadres in Rotterdam.

The interviewee was born in Rotterdam in 1926. During the occupation he worked at Loods 24 for about two weeks. Loods 24 was an assembly point for Jews in Rotterdam and the area south of the harbour city. During his work as a plumber he saw how countless Jews were gathered and transported there. He specifically mentions the attitude of the Jews. He delivered a package for one Jewish man to what was probably an address where other people were in hiding in Rotterdam