EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Getuigen Verhalen, Een kerkscheuring in oorlogstijd, interview 04

Cite as:

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme © (): Getuigen Verhalen, Een kerkscheuring in oorlogstijd, interview 04. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zpa-mvx7

2009-10-22 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme © 10.17026/dans-zpa-mvx7

De heer Vonkeman groeide op in een gereformeerd gezin in Amersfoort, waar zijn vader als machinaal handwerker werkte in de timmerfabriek van zijn opa. Het timmerbedrijf had last van de crisis tijdens de jaren dertig. Zoals zoveel gezinnen werd ook het gezin Vonkeman na de Duitse inval geëvacueerd, in hun geval naar Bergen (Noord-Holland). Het gezin Vonkeman raakte bij terugkeer in Amersfoort sterk betrokken bij het verzet: vader Vonkeman was koerier voor Trouw en zoon Johan liep ook met Trouw. De timmerfabriek werd tegen het eind van de oorlog een opslagplaats voor wapens.

Het gezin koos tijdens de kerkscheuring tegen het eind van de oorlog de kant van degenen die zich ‘vrijmaakten’ van de synodale gereformeerde kerken. Terugblikkend ziet Vonkeman geen verband tussen oorlog en kerkscheuring: de oorzaken daarvan gingen volgens hem terug tot spanningen van decennia daarvoor.

Relations
is part of