EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Getuigen Verhalen, Dochters van 'foute' ouders, interview DNS06

Cite as:

Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis; (): Getuigen Verhalen, Dochters van 'foute' ouders, interview DNS06. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xff-98ue

2009-04-21 Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis; 10.17026/dans-xff-98ue

Oral history interview met een vrouw (1929) uit een Doopsgezind middenstandsgezin van wie beide ouders begin jaren dertig lid worden van de NSB. Haar moeder is ook lid van de NSVO en haar vader zit bij de WA. Tijdens de bezetting is vader hoofd Mobiele Eenheid op het Hoofdkwartier in Utrecht. DNS06 is vanaf haar achtste jaar lid van de Jeugdstorm. Op Dolle dinsdag vlucht ze met haar moeder en broertje naar Duitsland. Na haar vijftiende verjaardag moet ze bij boeren op het land gaan werken (georganiseerd door de Bund Deutsche Mädel). Tijdens de bevrijding maakt ze mee dat haar ouders gearresteerd worden. DNS06 wordt met haar broertje naar West-Nederland vervoerd. Haar broertje moet naar een kindertehuis en zij wordt bij familie ondergebracht. Haar vader wordt in 1948 vrijgelaten. DNS06 trouwt twee maal en beide echtgenoten komen ook uit een ‘fout’ nest. Haar hele leven heeft ze een 'slot' op haar mond gehouden", zoals ze het noemt.
De aanleiding voor dit interview is het Aletta project om levensverhalen van vrouwen vast te leggen van wie de ouders tijdens WO II de kant van de bezetter kozen en zelf geïnterneerd en/of in kindertehuizen en/of in pleeggezinnen ondergebracht werden tijdens de internering van hun ouder(s).

Relations