EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Getuigen Verhalen, Papua's in diaspora, interview 04

Cite as:

Stichting PACE © (): Getuigen Verhalen, Papua's in diaspora, interview 04. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-234-kpmg

2009-05-22 Stichting PACE © 10.17026/dans-234-kpmg

Geïnterviewde no. 4 is geboren in kampong Tobati. Hij vertelt over zijn leven als kind en de scholen die hij heeft doorlopen. Hij vertelt over de onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog waar ze als kinderen bij speelden. Hij herinnert zich de Amerikanen, die kwamen met een overvloed aan rantsoenen, en de ontmoeting met zwarte Amerikanen. Hij is in de oorlog gevlucht.

Hij gaat naar de JVVS, (jongensvervolgschool) daarna naar de LTS. Vervolgens gaat hij naar de Zeevaartschool in Ramadi waar hij wordt opgeleid als assistent-weerwaarnemer en telegrafist. Na de Indonesische infiltraties neemt hij ontslag omdat hij de situatie niet vertrouwt, en gaat werken als instrumentmaker. Hij is pro Nederlands en besluit in 1962 om naar Nederland te gaan.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van ooggetuigen van een migratiegeschiedenis van Nieuw Guinea naar Nederland.

Relations