EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Getuigen Verhalen, Dochters van 'foute' ouders, interview DNS01

Cite as:

Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis; (): Getuigen Verhalen, Dochters van 'foute' ouders, interview DNS01. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zzf-9zrh

2008-09-02, 2008-09-12 Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis; 10.17026/dans-zzf-9zrh

Oral history interview met een vrouw (1929) uit een middenstandsgezin van wie de ouders lid zijn geweest van de NSB. Tijdens de bezetting werkt haar vader bij de NSKK en wordt DNS01 lid van de Nationale Jeugdstorm. Ze maakt het bombardement op Rotterdam op 31 maart 1943 mee, waarbij haar moeder onder het puin vandaan wordt gehaald. Op Dolle Dinsdag vlucht ze met haar moeder naar Duitsland en worden ze ondergebracht bij boeren. Na de bevrijding wordt ze samen met haar moeder geïnterneerd en in een boerengezin te werkgesteld. Ze krijgt met aanranding te maken door bewakers. Door de Werkgroep Herkenning wordt ze zich bewust van haar verleden.
De aanleiding voor dit interview is het Aletta project om levensverhalen van vrouwen vast te leggen van wie de ouders tijdens WO II de kant van de bezetter kozen en zelf geïnterneerd en/of in kindertehuizen en/of in pleeggezinnen ondergebracht werden tijdens de internering van hun ouder(s).

Relations