EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Getuigen Verhalen, Boerinnen en boerendochters in de Tweede Wereldoorlog, interview 10

Cite as:

Elpers, MA S.M. (Meertens Instituut ©) (): Getuigen Verhalen, Boerinnen en boerendochters in de Tweede Wereldoorlog, interview 10. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xg4-437g

2008-08-27 Elpers, MA S.M. (Meertens Instituut ©) 10.17026/dans-xg4-437g

De geïnterviewde woonde in een arbeidershuis in Asschat. Haar vader was arbeider, maar had ook een klein landbouwbedrijf. De geïnterviewde vertelt over de mobilisatie (o.a. over de bouw van het Valleikanaal). Toen het land onder water gezet werd in de mobilisatietijd evacueerde het gezin naar Stoutenburg.

Op 10 mei 1940 evacueerde het gezin naar De Rijp. Men keerde vrij snel naar Stoutenburg terug, naar Achterveld echter pas in augustus. Het huis daar was niet verwoest, maar wel de boomgaard en het huis van de buren. De geïnterviewde vertelt over evacuees uit Arnhem en over onderduikers tijdens de bezetting. Ook haar vader en broer waren onderduikers. Zij vertelt bovendien over de noodwoningen van de buren en over het verschil tussen boeren en arbeiders.

In 1945 vluchtten de meeste mensen uit Achterveld richting Barneveld. De geïnterviewde werkte toen in het bejaardenhuis in Achterveld, bleef in Achterveld en maakte daar de bevrijding mee.

Na de oorlog kocht zij samen met haar man een toenmalige noodwoning van een boer en woonde daar vanaf 1951 in.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van boerinnen en boerendochters tijdens de Tweede Wereldoorlog die vertellen over het leven in noodwoningen.

Relations