EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Onderzoek naar het kerkterrein van St. Jansga te Akmarijp, Gemeente Skarsterlân, Provincie Fryslân.

Onderzoek naar het kerkterrein van St. Jansga te Akmarijp, Gemeente Skarsterlân, Provincie Fryslân.
ARC-Publicaties 33
Bijl, B.; Tuinstra, S.J.
2000

De aanleiding van dit onderzoek vormt het plan van de landeigenaar egalisatiewerkzaamheden uit te voeren op het terrein. Het onderzoeksterrein bevindt zich in Akmarijp, gemeente Skarsterlan (Fr.). De verstoring van de grond zal tijdens deze werkzaamheden ongeveer 25 centimeter bedragen. De hoogteverschillen geven informatie over de vroeger aanwezige structuren, hierom is het noodzakelijk archeologisch onderzoek uit te voeren op deze locatie.
Het vermoeden is dat op dit terrein het voormalig kerkhof van St. Jansga, met eventueel de fundamenten van een kerkje, gelegen is. Het verband van deze site met de veenontginningen uit de Middeleeuwen geven deze locatie een historische meerwaarde.

Conclusie:
Tijden het onderzoek is het kerkterrein van St. Jansga en het kerkhof aangetroffen. Op het terrein heeft een huis of stins gestaan. In het zuiden van de put is een ontginningssloot gevonden. Aan de noordzijde van het terrein heeft een gracht gelopen. Er zijn vele graven gevonden. De meesten zijn aan de hand van kogelpot aardewerk te dateren in de 13e eeuw of iets jonger. Enkele graven zijn te dateren in de 14e eeuw of jonger.
Het gehele kerkterrein heeft in de loop van de 17e eeuw zijn functie verloren. Tegen het einde van deze periode is er een nieuw pand gebruikt waarvan de functie niet duidelijk is. Voor de noodgevel van de kerk is een waterput aangetroffen die waarschijnlijk bij de voormalige stins heeft behoord. Aan de hand van het onderzoek kan duidelijk gesteld worden dat het terrein een hoge archeologische waarde heeft. Helaas was uitgebreid onderzoek niet mogelijk. Verder onderzoek naar de geborgen skeletten is aanbevelingswaardig.

Archaeology
Begraving - Kerkhof
Religie - Kerk
Nederzetting, onbepaald
SKELETRESTEN
Inventariserend veldonderzoek: boringen
Booronderzoek
Bureauonderzoek
Definitief onderzoek: opgraving
Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Nieuwe tijd: 1500 - heden
RD (in m.)   X: 182000   Y: 557000
Skasterlan
Akmarijp
Friesland
Kerkhof St. Jansga
1999/001 (ARC-project)
eDNA-project: a02579
AipId: twips.dans.knaw.nl--6272051278903112389-1241770690759
ISSN: 1574-6879
33 (ARC-publicatie)
Fedora Identifier: easy-dataset:39610
is part of
  • ARC publicaties
Text
publicatie
application/pdf
42 p.
Dutch
1999
ARC b.v.
ARC b.v.
Open access - Unrestricted access
2009-04-29
2009-05-08