EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Archeologische data deponeer je voortaan niet meer hier in EASY.

Deponeren kan wel via de knop ‘Add data’ in het nieuwe Data Station Archaeology: https://archaeology.datastations.nl/

Lees hier meerSearch datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Thematische collectie: Nationale Kiezersonderzoeken vanaf 1971

Cite as:

Stichting Kiezersonderzoek Nederland - SKON; Data Archiving and Networked Services - DANS; (): Thematische collectie: Nationale Kiezersonderzoeken vanaf 1971. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zcv-uybr

2010-10-13 Stichting Kiezersonderzoek Nederland - SKON; Data Archiving and Networked Services - DANS; 10.17026/dans-zcv-uybr

Het Nationaal Kiezersonderzoek is onder deze naam ontstaan in 1971. De kern van het NKO bestaat uit een survey-onderzoek rond de verkiezingen voor de Tweede Kamer onder een representatieve steekproef uit de kiesgerechtigde bevolking van Nederland. In de vraaggesprekken wordt een groot aantal politieke opvattingen en prioriteiten, percepties van politieke verschijnselen, politieke gedragingen (waaronder uiteraard stemgedrag) en andere kenmerken van de respondenten vastgesteld. Elk NKO resulteert in een kwalitatief hoogwaardig en uniek databestand met betrekking tot het Nederlandse electoraat. De verschillende NKO’s tezamen bieden een reeks van samenhangende gegevens over het Nederlandse electoraat over de laatste jaren, die het mogelijk maken om de ontwikkelingen in opvattingen, prioriteiten, percepties en gedragingen nauwgezet te bestuderen.