EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Lutherse Bijbel 1648

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der (): Lutherse Bijbel 1648. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xw7-8mds

2009 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der 10.17026/dans-xw7-8mds

BIBLIA, Dat is, De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Boecken des Ouden ende Nieuwen TESTAMENTS: Nu Van nieuws uijt D. M. Luthers Hoogh-Duijtsche Bibel in onse Neder-landsche tale getrouwelijck over-geset, tot dienst van de Christelijcke Gemeijnten, d’onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaen in dese Nederlanden.
Gedruckt t’Amsterdam by Rieuwert Dircksz van Baardt.

Transcriptie van de eerste druk.

Relations
  image
Titelpagina

 

image