EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Deux-Aesbijbel 1562

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der (): Deux-Aesbijbel 1562. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2c4-tdb7

2009 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der 10.17026/dans-2c4-tdb7

BIBLIA: Dat is, DE GANTSCHE HEYLIGHE SCHRIFT, grondelick ende trouvvelick verduydtschet, Met verklaringhe duysterer woorden, redenen ende spreucken, ende verscheyden Lectien, die in andere loflicke Ouersettinghen gheuonden, ende hier aen de kant toe ghesettet zijn: Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijckstemmenden plaetsen, op het allerghewiste met scheydtletteren, ende versen ghetale (daer een yeghelick Cap. na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent.
Ghedruckt te Embden, Anno, 1562. den 7. Martij

Transcriptie van de eerste druk.

Relations
  image
Titelpagina

 

image