EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Cite as:

RAAP Archeologisch Adviesbureau; Groot, R.W. de (drs.); (): Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zh6-mnwb

2009-03-12 RAAP Archeologisch Adviesbureau; Groot, R.W. de (drs.); 10.17026/dans-zh6-mnwb

Datum einde onderzoek:03-2009
Projectmedewerkers:drs. J.H.M. van Eijk & drs. F. Stevens
Complextype(n):NX
Datering:xxx
Diversen:Groot, R.W. de, Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAPrapport1938 (WEESP, 2009)
Het betreft een bureau- en inventariserend veldonderzoek n.a.v. een bestemmingsplanwijziging. Binnen het plangebied zullen alleen die delen worden onderzocht, waarvoor op de IKAW en de beleidsadvieskaart van de gemeente Bodegraven een (middel)hoge archeologische verwachting geldt.Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven

BOWV

Een project van RAAP bv

logo