EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Archeologische data deponeer je voortaan niet meer hier in EASY.

Deponeren kan wel via de knop ‘Add data’ in het nieuwe Data Station Archaeology: https://archaeology.datastations.nl/

Lees hier meerSearch datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Oogst van Malta - onderzoeksprogramma

Cite as:

NWO-Geesteswetenschappen (): Oogst van Malta - onderzoeksprogramma. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-z9x-xzrk

2009 NWO-Geesteswetenschappen 10.17026/dans-z9x-xzrk

Overzicht van de synthetiserende archeologische onderzoeksprojecten die dankzij de subsidie van NWO-Geesteswetenschappen en het ministerie van OCW zijn uitgevoerd in de periode van 2003-2009.


 

Oogst van Malta

Een subsidieprogramma van het NWO-gebied Geesteswetenschappen en het ministerie van OCW, Directie Cultureel Erfgoed

Oogst van Malta

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de Bescherming van het Archeologisch Erfgoed ondertekend. Volgens dit verdrag moeten de archeologische vindplaatsen in Europa beter beschermd worden, moet de maatschappij meer bijdragen in de kosten van het archeologisch onderzoek en moet het publiek beter op de hoogte worden gebracht van de resultaten.

Dit verdrag, naar de plaats van ondertekening het Verdrag van Malta genoemd, heeft de afgelopen jaren grote consequenties gehad voor de archeologische monumentenzorg en het archeologisch onderzoek in Nederland. Hoewel 'Malta' erop is gericht om zoveel mogelijk vindplaatsen onaangeroerd te laten en ze zodoende voor de toekomst te beschermen, is de praktijk dat er meer wordt opgegraven dan ooit. Dat gebeurt wel onder veel gunstiger voorwaarden dan vroeger: er is (veel) meer tijd en geld beschikbaar voor oudheidkundig bodemonderzoek. Het onderzoek wordt bovendien ruim van tevoren ingepland en achteraf snel verwerkt tot gedegen rapporten. Dat is winst, die in korte tijd is geboekt.

De archeologische wetenschap omvat echter meer dan alleen goed opgraven en snel rapporteren. De archeologie levert uiteindelijk een verhaal af, en net zoals een roman geen verzameling losse citaten is, bestaat het archeologisch verhaal niet uit een opsomming van gegevens, hoe zorgvuldig die ook zijn verzameld en gedocumenteerd.
De mogelijkheden om al die gegevens een plaats te geven in het grotere verhaal, hebben geen gelijke tred gehouden met de schaalvergroting van het archeologisch veldonderzoek. Bij de universiteiten is te weinig capaciteit om de honderden uitgebreide opgravingsrapporten die sinds 1992 zijn verschenen, te verwerken in wetenschappelijke syntheses.
Het subsidieprogramma 'De Oogst van Malta' heeft in de periode 2003-2009 geholpen om een oplossing voor dat probleem te leveren.

Onderzoeksprojecten

  A sustainable frontier? The establishment of the Roman frontier in the Rhine delta
Prof. dr. M.E. Erdrich, Radboud Universiteit Nijmegen, 2004-2009
This research focuses on the interaction between possibilities provided by the landscape and military requirements during the 1st and early 2nd century. This is the period in which a highly complex linear defence system was designed and constructed in the delta region of the Rhine between Vechten and the North Sea coast as far as the northwest frontier of the Imperium Romanum.
Deelprojecten:

  From Hardinxveld to Noordhoorn - from forager to farmer. A new specification of Late Mesolithic and Early Neolithic culture and society of the Lower Rhine Basin, 6000-3500 cal BC, in their North European context
Prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans, Universiteit Leiden, 2003-2009
A wealth of new evidence from several recent extensive Malta-inspired excavations and the results of numerous surveys have opened up the possibility of a new view on a crucial phase of Dutch prehistory, the transitional period from the Late Mesolithic foraging society to the Early Neolithic agriculturalists. Better and more detailed specifications, based on evidence from the region itself, free us from 'cloning' the Danish model into our area. Material culture, subsistence, settlement systems, including mobility and seasonality, and even in a modest way non-material values can all be given new specifications. Comparative studies will better reveal the cultural differentiation in this period in Northern Europe and so add to the understanding of the mosaic of neolithisation processes. Publication in English will make all archaeological efforts internationally more accessible than in the predominantly Dutch site reports up till now.
Deelprojecten:

  Living in dynamic (cultural) landscape. The Bronze Age in the Dutch river area.
Prof. dr. H. Fokkens, Universiteit Leiden, 2003-2009.
This study aims to synthesize the data of archeological research in the river area, compare them with data from the neighbouring sand plateaus and develop new models for settlement structure, for the relation between settlements, cemeteries and ceremonial sites, and for the interaction between people and landscape in general.
Deelprojecten:

  Rural communities in the civitas Batavorum and their integration into the Roman empire
Prof. dr. N.G.A.M. Roymans, Vrije Universiteit Amsterdam, 2003-2009
The aim of this programme is to present an innovative picture of the way rural populations in the Batavian civitas were integrated into the Roman empire. For this purpose use will be made of the results of the largescale settlement research that has been carried out in the Dutch river area in the past decade.
Deelprojecten: