EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Het tweede data station van DANS is live. Onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen kunnen hun datasets zelf digitaal archiveren: veilig, vindbaar en voorzien van essentiële informatie in het DANS Data Station Social Sciences and Humanities: https://ssh.datastations.nl.
Lees hier meer over dit nieuwe data station.

Ook archeologische data deponeer je niet meer in EASY. Deze data kun je zelf digitaal archiveren in het DANS Data Station Archaeology: https://archaeology.datastations.nl.

 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Enschede Usseler Es, Aanvullend Archeologisch Onderzoek d.m.v. proefsleuven

Cite as:

Weerden, J.F. van der; Wemerman, P.J.L.; (): Enschede Usseler Es, Aanvullend Archeologisch Onderzoek d.m.v. proefsleuven. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x48-trwd

2008 Weerden, J.F. van der; Wemerman, P.J.L.; 10.17026/dans-x48-trwd

Er zijn diverse vindplaatsen op het terrein aan te wijzen. Het is niet altijd duidelijk of afzonderlijke sporen of sporenclusters samen te voegen zijn tot één vindplaats. Hieronder wordt per deelgebied aangegeven welke (mogelijke) vindplaatsen er aanwezig zijn.
Vindplaats A, deelgebied 1, proefsleuf 9: nederzetting uit de Romeinse Tijd
Vindplaats B, deelgebied 1, proefsleuven 14, 17 en 18: mogelijke nederzetting Bronstijd-IJzertijd
Vindplaats C, deelgebied 2, proefsleuven 7 en 8: nederzetting IJzertijd-Romeinse Tijd
Vindplaats D, deelgebied 2, proefsleuf 7: nederzetting Middeleeuwen
Vindplaats E, deelgebied 3, proefsleuf 6: nederzetting Romeinse Tijd-Middeleeuwen
Vindplaats F, deelgebied 5, proefsleuven 20 en 21: mogelijke nederzetting Middeleeuwen
Vindplaats G, deelgebied 6, proefsleuven 1 en 2: nederzetting Middeleeuwen

Het vondstmateriaal bestaat uit natuursteen, vuursteen en keramiek. De datering varieert van Mesolithicum/Neolithicum tot Nieuwe Tijd.
De ouderdom van de sporen varieert van (mogelijk) Bronstijd tot Nieuwe tijd. De oudste sporen zijn die van een gebouw op vindplaats B. Dit gebouw stamt mogelijk uit de Late Bronstijd. Veel sporen zijn niet goed dateerbaar vanwege het ontbreken van vondstmateriaal.Conclusies uit rapport

Enschede Usseler Es

Aanvullend Archeologisch Onderzoek door middel van proefsleuven

foto

Een project van BAAC bv

logo