EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgraving Schipluiden - Harnaschpolder

Cite as:

Louwe Kooijmans, L.P.; Jongste, P.F.B.; (): Opgraving Schipluiden - Harnaschpolder. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xjy-adt4

2006 Louwe Kooijmans, L.P.; Jongste, P.F.B.; 10.17026/dans-xjy-adt4

In het kader van de aanleg van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Haagse Regio (AHR) heeft in de periode mei – oktober 2003 een opgraving plaatsgevonden van een Neolithisch nederzettingsterrein. In dit document zijn de analoge en digitale documentatie van het veldwerk bijeengebracht.
De vindplaats is opgegraven door middel van twee min of meer afzonderlijke strategieën. De vondsten uit de bewoningslaag(en) zijn, per put, verzameld in eenheden van 1 bij 1 meter. Er zijn daarbij meerdere vlakken aangelegd als de lithologie veranderde of de maximale verzameldiepte van 10 cm. was bereikt. Een deel van de vondstlaag is ook, op een 4 mm zeef, gezeefd. Met een onderlinge afstand van 12 meter is een 1 meter brede strook, dwars over lengterichting van het duin, op deze wijze bemonsterd.
In de onderliggende afzettingen tekenden zich de grondsporen af, die in twee vlakken (70 en 80) zijn opgegraven. De vondsten zijn per grondspoor verzameld.
Samen met de opgravingen in Wateringen (Raemaekers, 1997) en Ypenburg (Koot, 2001) biedt deze opgraving een gedetailleerd inzicht in de middenneolithische bewoning van W-Nederland.


logo


Schipluiden

Een Neolithische nederzetting aan de Nederlandse Noordzeekust, c. 3500 cal BC

hek

delfland
In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland