EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Verslag Inventariserend Veldonderzoek Kapel-Avezaath, De Brede School

Cite as:

Renswoude, drs. J. van (ACVU-HBS) (): Verslag Inventariserend Veldonderzoek Kapel-Avezaath, De Brede School. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xc8-anmw

2006-01 Renswoude, drs. J. van (ACVU-HBS) 10.17026/dans-xc8-anmw

Conclusie
Het archeologisch onderzoek van het plangebied De Brede School te Kapel-Avezaath heeft een groot aantal sporen opgeleverd die hoofdzakelijk dateren vanaf de Karolingische tijd tot en met de Late Middeleeuwen. De sporen behoren tot de rurale nederzetting waaruit de huidige dorpskern van Kapel-Avezaath ontstaan is.
Bij het onderzoek zijn greppels, kuilen, waterputten, paalkuilen en dierbegravingen aangetroffen. De sporendichtheid was zeer hoog. De archeologische resten kunnen geïnterpreteerd worden als bewoningssporen op de diergraven na. Deze hebben waarschijnlijk een rituele functie.