EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services


Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) met betrekking tot de eerste module van landinrichtingsproject Fochteloerveen, gemeente Ooststellingwerf (Fr.)

Cite as:

Mulder, S.A.; (): Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) met betrekking tot de eerste module van landinrichtingsproject Fochteloerveen, gemeente Ooststellingwerf (Fr.). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zhn-qa27

2007-03-21 Mulder, S.A.; 10.17026/dans-zhn-qa27

Aanleiding tot een archeologisch onderzoek vormen werkzaamheden in het kader van landinrichtingsproject Fochteloerveen. In het raamwerk van dit project wordt door de landinrichtingscommissie uiteengezet wat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied is. Het project wordt systematisch, door middel van modules, gerealiseerd. Onderhavig onderzoek heeft betrekking op de eerste module, die betrekking heeft op de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het Compagnonsveld ten noordwesten van Ravenswoud. Deze module richt zich in hoofdzaak op het herstel van de landschappelijke en cultuurhistorische identiteit van het terrein. De natuurinrichting zal gepaard gaan met de aanleg of verbetering van enkele recreatieve voorzieningen (fiets- en wandelpaden). De realisatie van het project zal naar verwachting resulteren in de verstoring van de aanwezige bodemopbouw tot een maximale diepte van 60 cm beneden maaiveld. Conform de nationale wetgeving heeft Archaeological Research en Consultancy (ARC bv) in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) regio Noord, Inrichting Fryslan Zuid, voorafgaand aan de uivoering van module 1 van het landinrichtingsproject een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Van 12 tot en met 14 december 2006 is een bureau-onderzoek uitgevoerd door mw. drs. S.A. Mulder, dat diende ter voorbereiding op een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van een geo-archeologisch booronderzoek met een aanvullende oppervlaktekartering. Dit onderzoek werd van 18 tot en met 21 december 2006 uitgevoerd door mw. drs. S.A. Mulder en A. Wieringa, op 21 december terzijde gestaan door drs. T.S. Leegstra en mw. N.M. Lemmers.