EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Vorden Ruurloseweg 50 Inventariserend archeologisch veldonderzoek : karterende fase

Cite as:

Groot, B. de (BAAC bv) (): Vorden Ruurloseweg 50 Inventariserend archeologisch veldonderzoek : karterende fase. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xyq-raqk

2005 Groot, B. de (BAAC bv) 10.17026/dans-xyq-raqk

Het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) heeft een inventariserend archeologisch veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd op Ruurloseweg 50 in Vorden. Het gebied kan worden ingedeeld in 3 zones: een lager gelegen beekdal, een dekzandrug en een lager gelegen dekzandgebied.In boring 15 is op 100 cm het distale deel van een vuursteenafslag gevonden en op 110 cm diepte een fragment Ijzertijd-aardewerk. Deze vondsten komen beide uit de BC-horizont en duiden mogelijk op de aanwezigheid van een vindplaats.