EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZH-9 / ZH9 (Zuidelijk Flevoland)

Cite as:

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZH-9 / ZH9 (Zuidelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-23q-vbyt

2019-11-25 Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-23q-vbyt

Scheepstype: Waterschip. Het schip dat op kavel H9 in Zuidelijk Flevoland in 1979 is aangetroffen, is door het toenmalige Centrum voor Scheepsarcheologie in hetzelfde jaar verkend. Het wrak is onder lichte slagzij in de klei afgezonken, en verkeerde in zeer goede staat. Het betreft een zwaar karveel gebouwd vissersschip uit de zeventiende eeuw. Het waterschip was 18 m lang en 6 m breed. Bij de verkenning zijn verschillende vondsten aangetroffen waaronder een ijzeren haardplaats. Na de verkenning is het wrak in 1980 ingekuild. De vindplaats is ingedeeld in de categorie 'terrein met zeer hoge archeologische waarde'. Vlakbij kavel H9 zijn in de berm, vlakbij de kruising van de Dodaarsweg en de Ibisweg en enige tijd na het eerdere onderzoek, fragmenten van een roer gevonden. De fragmenten zijn meegenomen voor nader onderzoek. Het vermoeden bestaat dat deze fragmenten afkomstig zijn van het ingekuilde vissersschip. De fragmenten van het roer zijn op schaal getekend en geconserveerd.