EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZA-89 / ZA89 (Zuidelijk Flevoland)

Cite as:

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZA-89 / ZA89 (Zuidelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xkk-fzsv

2019-11-25 Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-xkk-fzsv

Scheepstype: Tjalk. Op kavel A89 in Zuidelijk Flevoland, aan de Brikweg, is in 1974 tijdens het greppelploegen een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar is door het voormalige Centrum voor Scheepsarcheologie een verkennend onderzoek uitgevoerd. In 1981 is het wrak herverkend door de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis onder toezicht van het Centrum voor Scheepsarcheologie. Het wrak is een tjalkachtig vrachtschip met ronde voor- en achterstevens. Het wrak is 21 m lang, 5,5 m breed en 2 m diep. De bovenste delen van het wrak zijn gedeeltelijk aangetast door uitdroging en beschadiging van landbouwwerktuigen. Ter plaatse van het achteronder is een extra laag planken aanwezig. Het zaathout is ongeveer 4 cm dik en bestaat uit vier delen. Eén gedeelte steekt 10 cm uit de achterwand. De grootste breedte van het zaathout, bij de voorwand, is 40 cm. Het schip is karveel gebouwd en de romp is vrijwel compleet aangetroffen. De vondsten dateren het schip in de tweede helft van de achttiende eeuw. Op de grens van het achterschip en het ruim zijn scherven aangetroffen. Bij de voorsteven werden onder andere 3 tinnen lepels, een munt (duit uit 1752) en een bos zwavelstokjes gevonden. Er is geen lading aangetroffen. Na de verkenning is het wrak ingekuild en afgedekt met een laag grond.