EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZM-8 / ZM8 (Zuidelijk Flevoland)

Cite as:

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZM-8 / ZM8 (Zuidelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xpc-3mqv

2019-11-25 Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-xpc-3mqv

Scheepstype: Tjalk-achtig. Na een melding in 1976 is een jaar later een verkennend onderzoek uitgevoerd door het toenmalige Centrum voor Scheepsarcheologie. In 1982 is een herverkenning uitgevoerd. Het scheepswrak ligt op kavel M8 in Zuidelijk Flevoland, dat op de kruising van de Schollevaarweg en de Roerdompweg gelegen is. Het betreft een scheepsfragment van een voor- of achterschip. Een deel van het vlak met enkele liggers, een deel van de scheepshuid met kromhouten en oplangers met wegering. Het vlak is 1,5 m bij 2 m. De huid is 1,5 bij 1,5 m groot. Tijdens de herverkenning is het fragment vrijgegraven, schoongemaakt en gefotografeerd. Na de documentatie zijn de stukken gedemonteerd en uit de grond gehaald. Opvallend is dat elke huidgang van het fragment in het midden is voorzien van een versieringsgroef. De spijkers die in het schip zijn gebruikt, hebben een opvallende massieve kleine kop. Deze bijzondere details zijn ook aangetroffen bij het schip dat op kavel OK45 (Oosteljk Flevoland, zie dossier OK-45) is opgegraven. Het schip dat daar is onderzocht was een bewapende tjalk uit circa 1670. Het gehele achterschip ontbrak; het gevolg van een explosie. Het scheepsdeel van kavel M8 is vermoedelijk het ontbrekende achterschip van deze tjalk.