EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZG-80 / ZG80 (Zuidelijk Flevoland)

Cite as:

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZG-80 / ZG80 (Zuidelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xdj-zguy

2019-11-25 Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-xdj-zguy

Scheepstype: Waterschip. Tijdens landbouwwerkzaamheden op kavel G80 in Zuidelijk Flevoland werd in 1978 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar werd het wrak verkend en in 1980 werd herverkenning uitgevoerd. Het betreft een zwaargebouwd vissersschip dat behoort tot het type waterschip. Het wrak is vrijwel horizontaal afgezonken in het zware kleipakket en was tijdens de verkenning duidelijk in het maaiveld zichtbaar. De grootste lengte van het wrak is 19 m bij een breedte van 5 m. De diepst gelegen delen van het wrak werden op een diepte van 1,5 m onder maaiveld aangetroffen. In het achterschip zijn zwerfstenen aangetroffen die als ballast hebben gediend. Naar aanleiding van de opbouw van het lagenpakket waarin het schip is aangetroffen is het wrak in het eerste kwart van de zeventiende eeuw is vergaan. Door de hoge ligging van het wrak en de scheuren in het kleipakket, waren de hoogst gelegen delen aangetast door uitdroging. Schimmels werden niet in het hout aangetroffen. De vondsten die tijdens de verkenningen zijn gedaan zijn een aardewerken pot, een kom, twee bordjes met slikversiering en de tegels van vermoedelijk een vuurkist. Interessant is dat deze voorwerpen, in vergelijking met het tot nu toe aangetroffen materiaal in waterschepen, behoorlijk luxe zijn. Het vermoeden is dat het een luxer uitgevoerd waterschip is geweest. Na de herverkenning in 1980 is het schip ter plaatse geconserveerd. Er is een vertikaal plastic kleed over het schip gespannen en daar boven op een laag grond om verdere beschadiging en uitdroging te voorkomen.