EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZK-46 / ZK46 (Zuidelijk Flevoland)

Cite as:

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZK-46 / ZK46 (Zuidelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-233-hm4p

2019-11-25 Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-233-hm4p

Scheepstype: Vrachtschip. Tijdens landbouwwerkzaamheden is op kavel K46 in Zuidelijk Flevoland in 1977 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar is een verkenning uitgevoerd door het toenmalige Centrum voor Scheepsarcheologie. In 1980 is het schip opnieuw verkend. Het betreft een vrachtschip voor de binnenvaart dat rond het midden van de zeventiende eeuw is vergaan. Het wrak is een tjalk of praamachtig vrachtschip met een bakachtige vorm en afgeronde hoeken. Omdat het scheepswrak lange tijd relatief dicht aan het maaiveld heeft gelegen, is de bovenkant van het wrak behoorlijk beschadigd door landbouwwerkzaamheden. Het vrachtschip heeft een lengte van 18,8 m en een breedte van 4,30 m. De laagste delen van het wrak bevinden zich op 1,5 m beneden maaiveld. Het wrak is met lichte slagzij over stuurboord afgezonken, waardoor de stuurboordhuid tot en met het berghout behouden is gebleven. Het ruim is voorzien van een dichte wegering. De voorsteven is vermoedelijk afwezig. Het achterschip is vrij compleet met steven en vermoedelijk zelfs met een roer. Door de hoge ligging van het scheepswrak is het na de herverkenning ingekuild om verdere uitdroging en beschadiging te voorkomen.