EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZP-37(II) / ZP37(II) (Zuidelijk Flevoland)

Cite as:

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZP-37(II) / ZP37(II) (Zuidelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xbg-cjzx

2019-11-25 Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-xbg-cjzx

Scheepstype: Vrachtschip. Vermoedelijk is dit scheepswrak een van de eerste scheepswrakken die na het droogvallen van Zuidelijk Flevoland is aangetroffen. In 1970 volgde een eerste verkenning. In 1984 is het wrak, gelegen op kavel P37 in Zuidelijk Flevoland, bij de aanleg van het cunet voor een fietspad langs de Spiekweg opnieuw 'ontdekt' en in het aansluitende jaar verkend. Het bleek te gaan om de restanten van een karveel gebouwd, tjalkachtig vrachtschip waarvan het voorschip en een groot deel van het ruim bewaard waren gebleven. De nog resterende lengte bedroeg ongeveer 13,5 m (schatting oorspronkelijke lengte 18 m), de oorspronkelijke breedte ongeveer 4 m. Het schip was voornamelijk geladen met bouwpuin bestaande uit brokstukken van kloostermoppen en kalkspecie. Tussen het bouwpuin bevonden zich ook enkele IJsselsteentjes, beschadigde dakpannen en enkele achttiende-eeuwse plavuizen. Puin werd in de eerste helft van de negentiende eeuw gebruikt om wegen mee te verharden. Straatwegen waren nog schaars, maar de hoofdverbindingen werden geleidelijk met steenslag, grind, puin of schelpen verhard. Dit materiaal werd vaak per schip aangevoerd. Het schip is waarschijnlijk tussen rond ca. 1830 n. Chr. vergaan. Na het onderzoek zijn de restanten toegedekt met grond.