EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZP-49 / ZP49 (Zuidelijk Flevoland)

Cite as:

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZP-49 / ZP49 (Zuidelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-znh-6suu

2019-11-25 Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-znh-6suu

Scheepstype: Boomstamboot. In 1989 werd tijdens bouwactiviteiten voor een nieuwe woonwijk te Zeewolde, een bijzondere scheepsvondst gemeld op kavel P49 in Zuidelijk Flevoland aan de huidige Eikenlaan, die in hetzelfde jaar is verkend. De vondst is bijzonder, omdat gaat om de restanten van een boomstamboot. Boomstamboten worden in de provincie Flevoland slechts sporadisch aangetroffen. De afmetingen van het vaartuig zijn 5,50 m lang en 75 cm breed. Alleen de bodem is bewaard gebleven, zonder dat een duidelijke voor- of achterkant te onderscheiden is. Aan de binnenkant zijn disselsporen aangetroffen. Op een paar plaatsen bevinden zich pengaten voor de bevestiging van spanten. Waarschijnlijk waren de boorden van het bootje opgeboeid met één of meerdere gangen. Dit kan worden afgeleid uit de nogal platte vorm van de bodem, die mogelijk is uitgebogen. Het schip lijkt niet te zijn vergaan op open water in het Almere, maar in een (veen)geul, gezien de ligging nabij de kust. In en om het vaartuig zijn zwerfstenen aangetroffen, die waarschijnlijk afkomstig zijn van de Veluwe. De boomstamboot heeft een C14-datering van 1250 ± 50 BP wat neerkomt op ongeveer 900 n. Chr. Het vaartuig is vergelijkbaar met boomstamboten, gevonden te Utrecht (van Hoornekade, Waterstraat en Lange Lauwerstraat). De vondst uit Zeewolde en andere vondsten van vergelijkbare (opgeboeide) boomstamboten te Utrecht en de Dreumelse Waard tonen aan dat dit type vaartuig tussen het einde van de negende en het midden van de twaalfde eeuw of het begin van de dertiende eeuw in gebruik is geweest. Opmerkelijk is dat de ruimtelijke verspreiding van de verschillende vondsten een duidelijke relatie met Utrecht aangeeft: in de stad zelf of op destijds vanaf Utrecht over water goed bereikbare plaatsen. In 1970 werd op kavel P49 al een vissersschip aangetroffen, wat de boomstamboot de tweede scheepsrest die daar gevonden is.