EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZA-88 / ZA88 (Zuidelijk Flevoland)

Cite as:

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZA-88 / ZA88 (Zuidelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zcc-5kgc

2019-11-25 Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-zcc-5kgc

Scheepstype: onbekend. Na een melding van aangetroffen scheepshout op kavel A88 in Zuidelijk Flevoland is in 1983 een verkennend onderzoek uitgevoerd. De vindplaats is ten zuiden van het Lawsonpad en ten noorden van het Pampushout. De voormalige waterdiepte waar het wrak is gezonken is 2,70 m. Het fragment bevond zich in een kleilaag. Bij de ontgraving bleek het te gaan om een fragment van een scheepsvlak met een gemiddelde dikte van 5 cm. De grootste lengte is circa 4,80 m, de grootste breedte circa 1,5 m. De grootste diepte van de fragmenten was 30 cm onder het maaiveld. Het scheepsdeel was in zeer slechte staat. Nadat het geschetst en gefotografeerd was, is het fragment verwijderd. Tijdens de ontgraving zijn twee vondsten gedaan, een scherf van een Westerwalsde kruik en een tegelfragment. Westerwald, een plaats in Duitsland, was vanaf de zestiende eeuw een van de meest belangrijke plaatsten voor de productie van steengoed. Er werden in deze plaats veel uitlopende sierlijke gebruiksobjecten geproduceerd. Op basis van de vondsten is het scheepsfragment in de eerste helft van de zeventiende eeuw gedateerd.