EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZJ-41 / ZJ41 (Zuidelijk Flevoland)

Cite as:

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZJ-41 / ZJ41 (Zuidelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x9d-66ja

2019-11-25 Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-x9d-66ja

Scheepstype: Waterschip. In 1972 is op kavel J41 in Zuidelijk Flevoland, tussen de Ooievaarsweg en de Knardijk, bij het graven van een sloot een scheepswrak aangetroffen. Na de melding is in hetzelfde jaar door het voormalige Centrum voor Scheepsarcheologie een verkenning uitgevoerd. In 1980 is er een herverkenning uitgevoerd. De huidige locatie waar het wrak is gevonden is tussen de Ooievaarsweg en de Knardijk. Het scheepswrak is een karveel gebouwd vissersschip dat behoort tot het type waterschip. Vermoedelijk is het wrak in het midden van de zestiende eeuw vergaan. Tijdens het graven van de sloot is het voorschip tot op de bodem ernstig beschadigd. Ook de voor- en achtersteven en de bovenkant van de stuurboordzijde waren tijdens de verkenning in 1972 niet meer aanwezig. Het schip was ongeveer 17,6 m lang en 6,2 m breed. Er is tijdens het onderzoek geen inventaris aangetroffen. Op het voor- en achterschip zijn wel ballaststenen gevonden. Doordat de hoogste delen van het wrak tot in de bouwvoor aanwezig waren, is het wrak aangetast door uitdroging. De kwaliteit van de dieper gelegen delen was aanzienlijk beter.