EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZA-115 / ZA115 (Zuidelijk Flevoland)

Cite as:

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZA-115 / ZA115 (Zuidelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zdn-3c5y

2019-11-25 Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-zdn-3c5y

Scheepstype: Werkschuit. Het wrak dat in 1972 aangetroffen is op kavel A115 in Zuidelijk Flevoland is in hetzelfde jaar verkend door het Centrum voor Scheepsarcheologie. In 1980 is door hetzelfde instituut een herverkenning uitgevoerd. De locatie van het scheepswrak is in het Olympiakwartier, 25 m ten westen van de Montenegrostraat en 50 meter ten noorden van de Kroatiekade. Het betreft een overnaads gebouwde, open werk- of vissersboot, van het type Hollandse boot. Het wrak heeft een praamachtig uiterlijk maar vertoont door de oplopende voor- en achtersteven afwijkingen van de reguliere bouwwijze van dit type. De grootste afmetingen zijn ca. 10,5 m bij ca. 2,60 m. Omdat er tijdens de verkennende onderzoeken geen vondsten zijn aangetroffen, is de datering gebaseerd op de opbouw van het bodemprofiel. Uit het bodemprofiel wordt afgeleid dat het schip vermoedelijk in het eerste kwart van de twintigste eeuw is vergaan en onder lichte slagzij over bakboord is afgezonken. Als deze datering juist is, vertegenwoordigt dit wrak het einde van de houten Nederlandse scheepsbouw waar nog weinig van bekend is. Het wrak verkeerde tijdens de herverkenning in 1980 in goede staat. Alleen de hoger gelegen delen van het schip waren gedeeltelijk vergaan door verdroging en de aantasting door schimmels. Doordat de later gelegen delen zich in het klei bevinden, verkeerden deze in zeer goede staat. Na het herverkennende onderzoek is het schip toegedekt om verdere beschadiging van landbouwwerktuigen en uitdroging te voorkomen en het te reserveren voor onderzoeken in de (verre) toekomst.