EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZM-41 / ZM41 (Zuidelijk Flevoland)

Cite as:

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZM-41 / ZM41 (Zuidelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-24d-yh2k

2019-11-25 Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-24d-yh2k

Scheepstype: Botter. Tussen de Schollevaarweg en de Hoge Vaart, nabij het Trekkersveld is tijdens het greppeltrekken op kavel M41 in Zuidelijk Flevoland in 1973 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar is er een verkennend onderzoek uitgevoerd. In 1979 is een herverkenning uitgevoerd waarbij het schip volledig is gedocumenteerd. Het vaartuig is een vrij klein type vissersschip (botter). Het schip is 11,6 bij 3,5 m groot en is onder zware slagzij over bakboord in de bodem afgezonken. De huidplanken zijn met twee tot drie houten pennen aan de inhouten bevestigd. De pennen zijn aan de buitenkant voorzien van deutels. Het schip is zwaar beschadigd. De stuurboordzijde was geheel afwezig, de voorsteven was geheel verdwenen evenals het bovenste deel van de achtersteven en het voordek. Als gevolg van het trekken van een drainsleuf miste een strook in het achterschip. De bakboordzijde was daarentegen vrij compleet. In het midden van het schip is een bun aangetroffen. De bun reikte van zijde tot zijde en was 3,65 m lang. De datering van het schip is vrij recent, circa eind negentiende of begin twintigste eeuw. In het wrak zijn onder andere een mes, een ijzeren beslag, pokhouten schijven en een gietijzeren plaat met houten omlijsting aangetroffen.