EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OT-23 / OT23 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OT-23 / OT23 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xq9-mgh2

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-xq9-mgh2

Scheepstype: Waterschip. Dit schip is gevonden tijdens drainage werkzaamheden op kavel OT23, tussen de Rietweg en de Zeebiesweg in de gemeente Dronten. Het wrak is in 1964 verkend en in 1968 is vond de opgraving plaats. Er werd een redelijk compleet wrak van een karveel gebouwd vissersschip - van het type waterschip - aangetroffen. Waterschepen waren de grootste en belangrijkste vissersschepen van de Zuiderzee gedurende de 16de en 17de eeuw. Ze zijn voorzien van een bun gevuld met water, waar de gevangen vis levend in vervoerd kan worden. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig. Het schip was ca. 20 m lang en ca. 6 m breed. Andere kenmerken van dit waterschip zijn de gebogen voorsteven, de open wegering en een kielbalk in plaats van een kielplank. Dendrochronologisch onderzoek wijst uit dat de kapdatum van het scheepshout tussen 1622 en 1634 ligt. Uit de inventaris is gebleken dat het schip rond het midden van de 17de eeuw is vergaan.