EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OQ-55 / OQ55 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OQ-55 / OQ55 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xbu-8esz

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-xbu-8esz

Scheepstype: Waterschip. Het wrak is gevonden op kavel Q 55 nabij het Alikruikpad en werd voor de eerste maal verkend in 1957. Hierbij troffen de onderzoekers het wrak van een, met dijkstenen geladen, schip aan. Bij een herverkenning in 1963 bleken de resten van het scheepswrak echter verwijderd te zijn. In de bermsloot van kavel Q 55 werden alleen nog twee bunschotten aangetroffen. Uit de vorm en afmetingen van de bunschotten kon worden afgeleid dat ze afkomstig waren van een karveel gebouwd waterschip met een gereconstrueerde lengte en breedte van respectievelijk 21,5 m en 6,3 m. Op basis van de karveelbouw mag worden aangenomen dat het schip na 1530 is gebouwd.