EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OJ-9 / OJ9 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OJ-9 / OJ9 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2zf-5fa7

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-2zf-5fa7

Scheepstype: Vissersschip. Dit schip is gevonden op kavel OJ9 nabij de Elandweg in de gemeente Dronten. In 1963 en 1989 is het wrak verkend, het wrak was zwaar beschadigd. Het scheepswrak is een karveel gebouwd vissersschip van het type waterschip. Waterschepen waren de grootste en belangrijkste vissersschepen van de Zuiderzee gedurende de 16de en 17de eeuw. Ze zijn voorzien van een bun gevuld met water, waar de gevangen vis levend in vervoerd kan worden. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig. Vanwege de fragmentarische staat waarin het wrak verkeerde zijn er weinig gegevens over de constructie van het schip bekend. Vastgesteld kon worden dat het schip karveel gebouwd is. Uit de verstoring van het bodemprofiel is gebleken dat dit waterschip in de 17de eeuw is vergaan.