EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak ON-11 / ON11 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak ON-11 / ON11 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xjg-kgq6

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-xjg-kgq6

Scheepstype: Waterschip. Dit schip is gevonden op de grens tussen de kavels ON10 en ON11 nabij de kruising tussen de Elburgerweg en de hondweg in de gemeente Dronten. Het wrak is tweemaal verkend, in 1958 en 1981, in 2001 is het schip opgegraven. Het scheepswrak is een overnaads gebouwd vissersschip van het type waterschip. Waterschepen waren de grootste en belangrijkste vissersschepen van de Zuiderzee gedurende de 16de en 17de eeuw. Ze zijn voorzien van een bun gevuld met water, waar de gevangen vis levend in vervoerd kan worden. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig. Het schip is gebouwd op een kielplank in plaats van een keilbalk zoals gebruikelijk is bij de overnaads gebouwde waterschepen. De lengte van het schip is ca. 16 m en de breedte is 5-5,5 m.