EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OG-64 / OG64 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OG-64 / OG64 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x6r-7mcv

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-x6r-7mcv

Scheepstype: Vissersschip. Dit schip is gevonden op kavel G 64 aan de houtribweg in de gemeente Lelystad. Het wrak is in 1963 verkend en in 1968 volgde de opgraving, het wrak was volledig uit elkaar geslagen. Het scheepswrak is een overnaads gebouwd vissersschip van het type waterschip. Waterschepen waren de grootste en belangrijkste vissersschepen van de Zuiderzee gedurende de 16de en 17de eeuw. Ze zijn voorzien van een bun gevuld met water, waar de gevangen vis levend in vervoerd kan worden. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig. Vanwege de fragmentarische staat waarin het wrak verkeerde zijn er weinig gegevens over de constructie van het schip bekend. Vastgesteld kon worden dat het schip overnaads gebouwd was op een kielplank. Het schip had een gebogen voorsteven en een rechte achtersteven. Op basis van aardewerk fragmenten kon worden vastgesteld dat dit schip in het begin van de 16de eeuw is vergaan.