EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OIJ-96 / OIJ96 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OIJ-96 / OIJ96 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zc7-bacx

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-zc7-bacx

Scheepstype: Vissersschip. Tijdens grondwerkzaamheden op kavel Y 96 in Oostelijk Flevoland, tussen de Nonnetjesweg en de Gooiseweg, werd in maart 1962 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar werd door de Oudheidkundige afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een verkennend onderzoek uitgevoerd. Twee jaar later werd een herverkenning uitgevoerd. Het betreft een zwaargebouwd vissersschip. Het wrak is 12 m lang, 3,5 m breed en 1,2 m diep. Verschillende delen van het schip staken tijdens de verkenning boven het maaiveld uit. De bovenste delen van het wrak zijn hierdoor beschadigd. De bun, die uit drie delen bestaat, is intact aangetroffen. De bakboordzijde is sterk beschadigd. Van het voorschip is het bovenste gedeelte, inclusief de voorplecht, verdwenen. De mast- of zeilbalk lijkt op het schip te ontbreken. Het schip is voor en achter met plaatijzer bekleed. De inventaris, bestaande uit een aantal emaillen voorwerpen, is van jonge datering. Tijdens de herverkenning zijn een aantal lepels, vorken en een wekker aangetroffen. Één van de lepels was voorzien van het merk 'Foreign may vlekvrij'. Een exacte datering kon niet worden vastgesteld. Na documentatie is het wrak in 1964 verwijderd.