EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OF-12 / OF12 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OF-12 / OF12 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xf5-8h2k

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-xf5-8h2k

Scheepstype: Waterschip. Om dit schip, dat op kavel F 12 ten zuidoosten van de Meerkoetenweg nabij het natuurpark Lelystad lag, nader te onderzoeken zijn er bij de verkenning drie proefsleuven gegraven. De proefsleuven werden aangelegd ter hoogte van het voorschip, het middenschip en het achterschip. Hieruit werd opgemaakt dat het om een waterschip ging van meer dan 20 m lang, met een breedte van 6,6 m en voorzien van een bun. In het voor- en achterschip lagen ballaststenen. Deze dienden om het schip uit te trimmen en de bun met trog voldoende gevuld te houden met water. Verder werd een aantal plavuizen gevonden, die tot de stookplaats van het schip behoren. In deze periode werd aan boord van schepen voedsel bereid op een open vuur. Het vuur werd gestookt op een zogenaamde vuurkist, een kist gevuld met zand, waarop plavuizen lagen. Op grond van het type plavuizen kan worden vastgesteld dat het schip rond 1600 moet zijn vergaan. Het schip is beschermd door het in te kuilen.