EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OH-48 / OH48 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OH-48 / OH48 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xtt-g9c7

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-xtt-g9c7

Scheepstype: Praam. In 1962 is bij karteringswerkzaamheden scheepshout gevonden op kavel H 48, aan de Beverweg. In 1962 en nog eens in 1966 is de vindplaats verkend. In 1976 is het vaartuig opgegraven. Aangetroffen is een vrij compleet, karveel gebouwd vrachtschip uit de negentiende eeuw, met een lengte van 20 m, een breedte van 4,5 m en een holte van 1,9 m. Het schip heeft de volgende kenmerken: een smal en plat vlak, een sterke bocht in de boegen, rechte stevens en een gepiekt achterschip. Op grond van deze kenmerken kan het scheepstype niet met zekerheid worden vastgesteld: het vertoont overeenkomsten met een Overijsselse praam en met een Hasselter aak. De bouwdatum van het vaartuig is niet bekend, uit archiefonderzoek is echter gebleken dat het wrak de 'Lutina' moet zijn, vergaan in 1888, met aan boord schipper Jan Kisjes en zijn knecht Reinder Tulp. Zij waren hun reis begonnen in Brielle en hadden in Amsterdam de storm die maandag 19 november over ons land trok afgewacht. Ze waren onderweg naar Zwartsluis met een lading metselstenen en kalk, voor de kalkbranderijen. De volgende dag vertrokken ze uit Amsterdam, het weer leek inderdaad redelijk gunstig, totdat in de loop van de middag een krachtige wind opstak met zelfs windstoten van orkaankracht. De storm ging bovendien gepaard met zware onweersbuien. De 'Lutina' raakte in moeilijkheden en de situatie werd voor de opvarenden zeer kritiek. Ze werden voorbijgevaren door een schipper die ook op weg was naar Zwartsluis. "Als Kisjes met een uur niet binnen is dan komt hij helemaal niet meer", zo verklaarde deze schipper. De volgende dag werd duidelijk wat er was gebeurd. Verscheidene schippers meldden dat zij bij Schokland een mast boven water hadden zien uitsteken en daarbij een omgekeerde roeiboot die vermoedelijk aan het wrak vastzat. Tijdens de opgraving is naast een uitgebreide inventaris, het skelet van een bemanningslid aangetroffen. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om het skelet van schipper Kisjes.