EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OC-18 / OC18 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OC-18 / OC18 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-27x-pq75

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-27x-pq75

Scheepstype: Waterschip. Dit schip is gevonden op kavel OC18 aan de Zilverschoonlaan in de gemeente Lelystad. Het wrak is in 1983 verkend en 1994 vond een herverkenning plaats. Het scheepswrak lag recht in de bodem en was redelijk compleet. Er kon worden vastgesteld dat het ging om een karveel gebouwd vissersschip van het type waterschip. Waterschepen waren de grootste en belangrijkste vissersschepen van de Zuiderzee gedurende de 16de en 17de eeuw. Ze zijn voorzien van een bun gevuld met water, waar de gevangen vis levend in vervoerd kan worden. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig. Het waterschip op kavel OC18 was een groot waterschip met een lengte van 19,80 m en een breedte van 6,45 m. Uit de verstoring van het bodemprofiel ter plaatse blijkt dat het schip tegen het einde van de 16de eeuw is vergaan.