EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OIJ-97 / OIJ97 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OIJ-97 / OIJ97 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x95-3heg

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-x95-3heg

Scheepstype: Vrachtschip. Tijdens grondwerkzaamheden is op kavel OY 97, aan de Bremerbergweg, een scheepswrak met metselstenen aangetroffen. Op 11 oktober 1963 is door de oudheidkundige afdeling van de voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). Het wrak is een restant van een klein scheepje van ongeveer 12 m lang en 3 m breed. Het wrak is ernstig beschadigd door het graven van een kwelsloot. Alleen het vlak en een klein gedeelte van de voorsteven zijn intact gebleven. Met prikijzers is direct achter het sloottalud hout aangeprikt, dat vermoedelijk tot een van de boorden van het schip behoorde. Op ongeveer tweederde deel van het vlak was een lading van bakstenen aanwezig. De afmetingen van de bakstenen zijn 22,5 x 11 x 5 cm. Het overige deel van het schip was onbeladen. Achter het dwarsschot van het onbeladen deel zijn enkele vondsten aangetroffen waaronder twee ijzeren vuurplaten, een ijzeren pan, een koperen asla, een tondeldoos, een snotneus en een medaillon. De aardewerken scherven die in het wrak zijn aangetroffen dateren het wrak aan het eind van de negentiende eeuw. Na de documentatie is het scheepje in 1964 verwijderd.