EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OA-40 / OA40 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OA-40 / OA40 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2xw-yqvw

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-2xw-yqvw

Scheepstype: Vrachtschip. Op kavel A 40 in Oostelijk Flevoland, even ten zuiden van de Bronsweg en ten oosten van de Beginweg, zijn in 1965 de restanten aangetroffen van een karveel gebouwd vrachtschip. Deze bouwwijze wijst er op dat de scheepsresten in ieder geval dateren van na het midden van de zestiende eeuw. Vanwege de incompleetheid van de scheepsvondst is de wraklocatie vrijgegeven en niet verder onderzocht. Gegevens betreffende de afmetingen, datering en eventueel aanwezige inventaris of lading ontbreken. Voorheen heeft het scheepswrak ook het kenmerk OA-94 gehad.