EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OH-61 / OH61 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OH-61 / OH61 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zww-4h7p

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-zww-4h7p

Scheepstype: Vissersschip. In 1962 is een wrak gemeld op kavel OH-61. Bij de verkenning in augustus 1962 bleek het te gaan om een vrij compleet scheepje van 13,5 bij 3,25 meter dat overnaads gebouwd is. Tijdens de herverkenning zijn in de proefsleuf een pijpenkopje en een scherf gevonden die het schip dateren vóór 1650. Het scheepswrak is na de verkenning weer met grond toegedekt.