EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OC-60 / OC60 (Oostelijk Flevoland)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak OC-60 / OC60 (Oostelijk Flevoland). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zda-749m

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-zda-749m

Scheepstype: Waterschip. In 1967 is het schip, dat op kavel C 60 ten zuidoosten van de Torenvalkweg in de Hollandse Hout lag, ontdekt. Tijdens de verkenning bleek dat de dekken in voor- en achterschip nog aanwezig waren. Het waterschip was voorzien van een bun. In dit afgesloten deel van het ruim, kon de gevangen vis levend bewaard worden en dus vers op de markt gebracht. De lengte van het schip bedraagt ongeveer 16 m en de breedte 5,5 m. De huid van het waterschip is karveel gebouwd, wat betekent dat het schip zeker na 1530 moet zijn gebouwd. Op grond van de gevonden voorwerpen en de opbouw van de bodem kan worden vastgesteld dat het schip uit de zeventiende eeuw dateert. Aan voorwerpen zijn enkele scherven van een vergiet, een bord, een kookpot en twee scheepsblokken gevonden. Tevens is een kneppel aangetroffen, een balkje dat het uiteinde van een kuil- of sleepnet spreidt. Het schip is in 1982 ingekuild om het te reserveren voor toekomstig onderzoek.