EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Opgravingsdocumentatie scheepswrak NP-4(I-II) / NP4(I-II) (Noordoostpolder)

Cite as:

Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot (): Opgravingsdocumentatie scheepswrak NP-4(I-II) / NP4(I-II) (Noordoostpolder). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xxa-d7jv

2019-11-25 Knol, A. (Batavialand); Smale, MA J. (Batavialand); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot 10.17026/dans-xxa-d7jv

Opgravingsdocumentatie van de scheepswrakken NP-4-I en -II (kavel P4 in de Noordoostpolder). Beiden zijn ze gemeld en opgegraven in 1944. Scheepstype: wrak I is een visserschip, wrak II een vrachtschip. Ondergangsdatering schip: wrak I in het eerste kwart van de 17e eeuw, wrak II in het laatste kwart van de 17e eeuw